Stuart McEwen: Hvordan sammenligner sosiale medier mot tradisjonell markedsføring når det gjelder kostnad?


Stuart McEwen, Senior Manager, Advisory Services, Ernst & Young

Stuart leder Ernst & Youngs canadiske kundeadministrasjonspraksis og bringer et 15-års track record for å kunne designe og levere kundeopplevelser på tvers av kontaktsentre, detaljhandel og digitale kanaler. Stuart er anerkjent som forretningsarkitekt som kan jobbe med ledende og merkevarehold for å definere kundestrategi og levere avkastning basert på handlingsplaner. Før han ble med i Ernst & Young, var Stuart ansvarlig for kundeopplevelsen hos WIND Mobile under design, bygging og lansering av faser på den canadiske markedet.

Related Posts