Nota bene: Feil og villedende på værkatastrofer


Fra Roger Pielke Jr., i kommentarer torsdag før den amerikanske senatskomiteen for miljø og offentlige arbeider. Mr. Pielke er professor i miljøstudier ved University of Colorado.

Det er misvisende, og bare feil, å hevde at katastrofer forbundet med orkaner, tornadoer, oversvømmelser eller tørke har økt på klimatider, enten i USA eller globalt.

Det er videre feil å knytte de økende kostnadene til katastrofer med utslipp av klimagasser.

Globalt har værrelaterte tap ($) ikke økt siden 1990 som andel av BNP (de har faktisk redusert med rundt 25%) og forsikrede katastrofetap har ikke økt som andel av BNP siden 1960.

Orkaner har ikke økt i USA i frekvens, intensitet eller normalisert skade siden minst 1900. Det samme gjelder for tropiske sykloner globalt siden minst 1970 (når data muliggjør et globalt perspektiv).

Oversvømmelser har ikke økt i USA i frekvens eller intensitet siden minst 1950. Overskuddstap som prosent av USAs BNP har falt med rundt 75% siden 1940.

Tornadoer har ikke økt i frekvens, intensitet eller normalisert skade siden 1950, og det er noen bevis som tyder på at de faktisk har avvist.

Tørke har for det meste blitt kortere, mindre hyppige og dekker en mindre del av USA i løpet av det siste århundre. Globalt har det vært liten forandring i tørke de siste 60-årene.

De absolutte katastrofekostnadene vil øke betydelig de kommende årene på grunn av større rikdom og befolkning på steder utsatt for ekstremiteter. Følgelig vil katastrofer øke betydelig de kommende årene på grunn av større rikdom og befolkning på steder utsatt for ekstremiteter. Følgelig vil katastrofer fortsette å være et viktig fokus for politikken, uavhengig av den eksakte fremtiden for klimaendringer.

Fordi klimaproblemet er så dypt politisert, er det nødvendig å inkludere flere erklæringer utover de som er rapportert ovenfor.

Mennesker påvirker klimasystemet på dype måter, blant annet gjennom utslipp av karbondioksid via forbrenning av fossile brensler.

Forskere har oppdaget og (i noen tilfeller) tilskrevet en menneskelig innflytelse i andre tiltak av klima ekstremer utover de som diskuteres i dette vitnesbyrd, inkludert overflatetemperaturer og nedbør.

Manglende evne til å oppdage og tildele endringer i orkaner, flom, tornadoer og tørke, betyr ikke at menneskeskapte klimaendringer ikke er ekte eller bekymringsfulle.

Det betyr imidlertid at noen aktivister, politikere, journalister, representanter for bedrifter og myndigheter, og til og med forskere som burde vite bedre, har gjort krav som ikke er støttbare basert på bevis og forskning.

Slike falske påstander kan undergrave troverdigheten til argumenter for tiltak mot klimaendringer, og i den utstrekning at slike falske påstander forvirrer de som tar beslutninger knyttet til ekstreme hendelser, kan de føre til dårlig beslutningstaking.

En betydelig del av forskningsprosjekter som ulike ekstremer kan bli hyppigere og / eller intense i fremtiden som en direkte konsekvens av menneskelig utslipp av karbondioksid. Vår forskning, og den andre, antyder at antagelsen om at disse projeksjonene er nøyaktige, vil det være mange tiår, kanskje lenger, før signalet om menneskeskapt klimaendring kan oppdages i orkanernes statistikk (og i den utstrekning at statistiske egenskaper er like i flom, tornadoer, tørke).

Les den fullstendige versjonen av vitnesbyrdet her

Related Posts

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!